Friday, 12 November 2010

Fashion Ryoku × STYLEfromTOKYO


STYLEfromTOKYO has a talk with fashion collage students
at "Fashion Ryoku"(P10-14).
杉野学園さん出版の「ファッション力」で
生徒さん達と対談させてもらいました。

No comments: